Dilatasyon Yalıtım

Birbirine bitişik olan aynı tip yada farklı tip yapıları birbirinden ayırmak için bırakılan boşluklara dilatasyon denir.

dilatasyondilatasyon nedirdilatasyon izolasyondilatasyon yalıtımbodrum dilatasyon yalıtımbodrum dilatasyon izolasyondilatasyon uygulamaları